Veljača 26, 2020

Dnevno prvo digitalno izdanje za cijelu regiju! Prvi magazin čije tiskano izdanje uređuju čitatelji.

Veliki odaziv na panel – diskusija „Direktiva o autorskom pravu na Jedinstvenom digitalnom tržištu EU: članci 11. i 13.“

Obuljen, Šuica diskusija „Direktiva o autorskom pravu SBP

U petak, 11. siječnja u auli Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji  Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija „Intelektualno vlasništvo“ održan je panel – diskusija „Direktiva o autorskom pravu na Jedinstvenom digitalnom tržištu EU: članci 11. i 13.“.

 Naime, tematika se zasnivala o Direktivi o autorskom pravu na Jedinstvenom digitalnom tržištu koja se trenutno nalazi u fazi trijaloga između Europske komisije, Vijeća i Europskoga parlamenta izazvala je velik interes javnosti. Osobito su u fokusu članak 11. koji uređuje novo srodno pravo novinskih izdavača na temelju kojeg bi oni trebali moći kontrolirati korištenje pisanih medijskih sadržaja na internetu, te članak 13. koji sadržava odredbe za premošćivanje tzv. vrijednosnoga jaza između onoga što zarađuju internetske platforme za dijeljenje sadržaja i kreativne i kulturne industrije.

 Na samom početku pozdravne riječi uputili su prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu te prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu.

Obuljen, Šuica diskusija „Direktiva o autorskom pravu SBP
image-152259

 Panelisti su bili dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, Dubravka Šuica, članica Europskoga parlamenta (HDZ – EPP), Jozo Radoš, član Europskoga parlamenta (HNS – ALDE), Željana Zovko, članica Europskoga parlamenta (HDZ – EPP), izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica PDSIS „Intelektualno vlasništvo“, a voditeljica panela je bila Elizabeta Gojan, novinarka i urednica na Hrvatskoj radioteleviziji.

Želeći istaknuti važnost reforme autorskih prava čiji je cilj osigurati uravnoteženiji zakonski okvir za sve dionike koji stvaraju u digitalnom okruženju, ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, uz saveznu ministricu za kulturu i medije Njemačke Moniku Grütters i druge europske ministre kulture, svojim je potpisom podržala tekst Deklaracije ministara kulture država članica EU vezano uz prijedlog Direktive o autorskim pravima. Deklaracija poziva na nastavak pregovora koji se odnose na budućnost kulturnih i kreativnih industrija i bolje funkcioniranje digitalnog tržišta u Europi uz potvrđivanje suverenog prava država članica u obrani zajedničkih interesa i temeljnih vrijednosti, kao što su pravednost, kulturna raznolikost, medijski pluralizam i neovisnost medija.

Obuljen, Šuica diskusija „Direktiva o autorskom pravu SBP
image-152260

Ministrica kulture je kazala kako Vlada RH podržava usvajanje Direktive i naglasila kako od samog početka kontinuirano zastupa stav da Direktiva bude usvojena na način da se sačuvaju osnovni principi koji moraju biti jednako zastupljeni u analognom i digitalnom obliku. Istaknula je kako je zaštita autorskih prava doseg koji ima dugu tradiciju građenu tijekom više od stotinu godina. „Samo zato što se pojavila tehnologija koja je našla način da te principe zaobiđe, mi ne smijemo odustati od zaštite principa”, istaknula je.

„Mislim da se kroz pregovore uspjelo u tekstu osigurati da neke dileme koje su postojale na početku vezano uz moguće ograničavanje sloboda, filtriranje, moguće sankcije za krajnje korisnike, da je to sve otklonjeno i da smo danas pred usvajanjem teksta koji je iznimno afirmativan za autore i koji će zapravo prvi put osigurati da oni koji stvaraju sadržaje, od kojih neki drugi korištenjem tih sadržaja sebi osiguravaju velike profite, na jedan način dobiju pravičnu naknadu kroz kolektivni sustav ostvarivanja prava”, pojasnila je. Direktivom se nastoji internetske platforme definirati odgovornima za sadržaj koji se na njima nalazi, te osigurati da građani mogu slobodno i bez odgovornosti po pitanju autorskog prava na takve platforme postavljati i dijeliti sadržaje.

Ministrica je otklonila navode o mogućem kraju interneta i pritajenoj cenzuri sadržaja. „To je potpuno neutemeljeno. Ova direktiva nema ni natruhe nečega što bi moglo ograničiti slobode. Tu se samo govori o tome da oni koji ostvaruju profit koristeći tuđe sadržaje, i to profit u prvom redu od oglašavanja, jedan dio tih prihoda usmjerene prema naknadi onih koji su sadržaje stvorili”, rekla je.

 

Obuljen, Šuica diskusija „Direktiva o autorskom pravu SBP
image-152261

 

Voditeljica studija „Intelektualno vlasništvo“ izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković predstavivši kako se Direktiva o autorskom pravu na Jedinstvenom digitalnom tržištu trenutno nalazi u fazi trijaloga između Europske komisije, Vijeća i Europskoga parlamenta, pojasnila je na što se točno odnose članci 11. i 13.

Članak 11. odnosi se na novinske izdavače, a uvodi novo pravo pomoću kojeg bi novinski izdavači na digitalnom tržištu mogli kontrolirati kako se njihovi sadržaji prenose, stavljaju na raspolaganje javnosti, kako se umnožavaju, te odrediti uvjete licenciranja. Članak 13., odnosi se na kreativne i kulturne industrija koje stvaraju audiovizualne i slične sadržaje, a cilj je članka da uspostavi ravnotežu u pogledu tzv. vrijednosnog jaza. Drugim riječima, rekla je, trebao bi posredovati da platforme za dijeljenje sadržaja poput YouTubea i Googlea dio svojih golemih profita usmjere prema stvarateljima tih sadržaja. Direktiva je u prvome redu usmjerena na to da stvori ravnotežu i pravičan odnos na jedinstvenom digitalnom tržištu između, s jedne strane, kreativnih kulturnih i medijskih industrija i, s druge strane, velikih internetskih medijskih platformi, rekla je Matanovac Vučković.

„Niti jedna od odredaba Direktive nije usmjerena prema krajnjim korisnicima, pojedincima, prema nekomercijalnom korištenju. Direktiva je usmjerena na internetske platforme koje bi zapravo trebale postati odgovorne za one sadržaje koji se putem njih dijele i prikazuju u javnosti, te dio prihoda koje ostvaruju dijeleći te sadržaje dati kulturnim i medijskim industrijama”, pojasnila je.

Na panelu Dubravka Šuica je izjavila; ” Podržala sam Direktivu o autorskim pravima. Smatram da su velike medijske kampanje i lobiranja izobličili stvarni smisao i cilj ove Direktive, a to je zaštita autora, kreativaca i njihovog intelektualnog vlasništvam što je cilj i hrvatskih autora i izvođača. Članci 11. i 13. navodili su se kao sporni, no važno je napomenuti kako ova Direktiva neće imati posljedice za individualne korisnike jer privatna i nekomercijalna uporaba publikacija nije pokrivena tim člancima, kao ni uporaba hiperlinkova. ” Istaknula je kako je riječ o vrlo složenom legislativnom postupku i kompleksnome pitanju koje je u Direktivi izloženo na čak 66 stranica, uključivo amandmane. Članovi Parlamenta dosad su se dvaput izjašnjavali o njoj – u srpnju i u rujnu, a hrvatski zastupnici koji pripadaju Europskoj pučkoj stranci su oba puta glasali za Direktivu. Direktiva je sad u procesu trijaloga i konačni ishod ovisi o rezultatima sastanka koji je planiran za 21. siječnja.

Željana Zovko, članica Europskog parlamenta, protivljenje Direktivi ocjenjuje kao „tiraniju mediokriteta koja napada i jednostavno pokušava uniformiranjem popularne kulture dovesti sve nas na istu razinu”. Zastupnica Zovko je posebno istaknula važnost očuvanja kulturne raznolikosti i  prava domaćih autora, umjetnika i novinara na pravičnu naknadu za svoj rad. Istaknula je kako postoji izravna veza između zaštite kulturne i medijske raznolikosti i razvoja demokratskih standarda što je iznimno važno za svako društvo.

Jozo Radoš, eurozastupnik koji je glasao protiv usvajanja Direktive, objasnio je kako on načelno nije protiv Direktive, već smatra da ona nije dovoljno dobro izbalansirana, budući da i dalje postoji niz otvorenih pitanja te smatra da je važno prije konačnog glasovanja te nejasnoće razjasniti. Posebno je zabrinut oko mogućeg ograničavanja sloboda.

Tijekom diskusije se osvrnulo na to da se novac koji se na  Internetu vrti  zaobilazi Hrvatsku i Europu. Nema povrata investicije za one koji glavni ” sadržaj ” na Internetu stvaraju, a veliki igrači koji na tome zarađuju ne pridonose ni europskom ni hrvatskom gospodarstvu. Čak štoviše, zbog svojeg moćnog položaja na tržištu  onemogućavaju razvoj drugih servisa posebice onih koji razumiju  da sadržaj koji krajnjim korisnicima nude nije njihov te da je stoga potrebno vlasnicima sadržaja urediti odnose. Tako ni hrvatski građani nemaju kvalitetnu ponudu glazbenih servisa.

Nakon panela na kojem je nazočila dr.sc. Dubravka Brezak Stamać na svojoj Facebook stranici je napisala;

Važna panel rasprava koja je okupila umjetnike, novinare, pravnike i političare iz EU parlamenta. Najviše prijepora bilo je oko članka 11. i 13. te hoće li izglasana Direktiva u EU parlamentu stvoriti i “cenzuriranja” sadržaja. Štite li se interesi, umjetnička i autorska djela nas malih kultura i jezičnih zajednica – na to pitanje načelno je potvrdan odgovor.

Nije bilo postavljeno pitanje, što je sa znanstvenim radovima koji su objavljeni i dostupni npr. u Crosbi-ju, kako bi se povećala citiranost znanstvenoga teksta. Što je s tim radovima, ako dospiju na široke platforme, osim što su citirani. Tko ce to kontrolurati i plaćati autoru njegov mali postotak na autorsko djelo?

Šteta da u raspravi nitko od predstavnika Googlea za regiju nije bio pa da kaže kako će se oni nositi s novim direktivama? U tom smislu je panel imao jednostran odjek. Pravnici- novinari-političari.

Dubravka Brezak Stamać
image-152262

  Piše M.T Foto ShowBizzPress

About The Author

Related posts